У статті проаналізовано види, особливості та специфіку бібліотечних мобільних додатків, окреслено можливості розширення бібліотечних послуг за їхньою допомогою. Досліджено зарубіжний досвід функціонування бібліотечних мобільних додатків, вивчено та проаналізовано їх затребуваність серед користувачів. Розглянуто підходи до адаптації такого виду бібліотечних послуг у вітчизняних реаліях.

Ключові слова: бібліотека, мобільні додатки, інноваційні мобільні технології, Інтернет, Україна.

На сьогодні підтверджується тенденція до збільшення кількості користувачів мобільними телефонами, планшетами та смартфонами, що істотно розширюють можливості роботи з інформацією. Крім того, 71 % українських користувачів входить в Інтернет зі смартфонів щодня, тоді як 69 % використовують для цього комп’ютер і ще 67 % – планшети. Причому 14 % українців відвідують інтернет-сторінки частіше зі смартфонів, ніж з комп’ютерів, і ще   8 % – лише з мобільних телефонів [1].

 Як розповіла аналітик компанії Google О. Фігурна на щорічній конференції iForum-2015 про розвиток мобільного трафіку в Україні та використання смартфонів і планшетів, на кінець 2015 р. в Україні проникнення мобільного зв’язку досягло 137 %, тобто 63 млн активних підключень. Кількість смартфонів в Україні за кілька останніх років збільшилася утричі, і становить 25 % від усіх мобільних телефонів. За прогнозами аналітика, до 2020 р. кількість користувачів смартфонів і планшетів досягне 55 %. У віковій групі 16–24 роки 66 % уже використовують смартфони. За даними Google, у 2015 р. в Україні 20 % інтернет-трафіку припадало саме на смартфони, що іще раз підтверджує активність мобільної аудиторії України. Відзначається й зростання кількості встановлених українськими інтернет-користувачами мобільних додатків. Найпопулярнішими програмами для встановлення є ігри, соціальні сервіси та утиліти (наприклад додаток для фото) [2].

З огляду на це, для бібліотек актуалізується завдання опанування інноваційними мобільними технологіями з метою залучення нових користувачів і розширення спектра бібліотечних дистантних інтернет-послуг.

Останнім часом фахівці бібліотечної справи акцентують увагу на доступі до бібліотечних ресурсів за допомогою мобільних додатків. У бібліотечному фаховому середовищі досліджуються перспективи їхнього розвитку, адаптація до них каталогів бібліотек, активно обговорюється розвиток бібліотечно-інформаційних послуг, що можуть надаватися за допомогою мобільних технологій.

Найбільш комплексно питання, пов’язані з наданням бібліотечних послуг на основі мобільних технологій, сьогодні представлені у збірнику «Мобільні бібліотеки. Мобільні бібліотечні онлайнові послуги» (2012) [3], до якого включені ретельно підібрані статті з проблем використання можливостей мобільних бібліотек в обслуговуванні користувачів. Автори докладно та всебічно розглядають зміни, що відбулися в бібліотеках з поширенням мобільних технологій, досліджують використання мобільних комунікацій для розвитку бібліотечних послуг, вивчають технічні можливості та результати, розглядають зарубіжний досвід інтеграції мобільних сервісів у бібліотечну систему обслуговування.

Питання використання мобільних технологій у бібліотечній діяльності досліджували також О. Волохін [4], І. Терещенко [5], Д. Самуйлик [6], В. Тлюстен, Ф. Тлюстен [7],                     Н. Редькіна [8] та ін.

Метою статті є висвітлення специфіки, окреслення можливостей надання бібліотечних послуг за допомогою мобільних додатків, розкриття відповідного зарубіжного досвіду та підходів до його адаптації у вітчизняних реаліях.

Мобільні додатки – це комп’ютерні програми, створені спеціально для використання в мобільному телефоні, смартфоні чи комунікаторі, які призначені для виконання того чи іншого завдання. Їх можна поділити на розважальні (мультимедійні), комунікаційні, навігаційні, довідкові та прикладні [9]. Мобільні додатки, створені бібліотеками, належать до додатків довідкового типу. Бібліотечні мобільні додатки можна завантажити на свій пристрій безкоштовно через сервіс мобільних магазинів Playmarket, AppStore, ITunes.Apple та ін., залежно від операційної системи пристрою.

Вивчення світового досвіду показало, що сьогодні зарубіжні бібліотеки створюють додатки двох видів:

– загальнобібліотечний додаток, який дає змогу отримати загальну інформацію про бібліотеку, а також скористатися пошуком в електронному каталозі та послугами особистого кабінету;

– тематичний (колекційний) додаток; такі додатки присвячуються важливим пам’ятним датам, історичним подіям, видатним постатям, цінним національним ресурсам і створюються з метою популяризації національного культурного надбання, вони є складовою системи реалізації політики пам’яті, тим самим формуючи маркери національної ідентичності.

Національні та державні бібліотеки створюють як загальнобібліотечні, так і тематичні (колекційні) додатки, тоді як публічні та університетські створюють переважно додатки загальнобібліотечного виду.

Зокрема Бібліотекою Конгресу створено п’ять мобільних додатків, серед яких один загальнобібліотечного виду – для категорії користувачів з особливими потребами, та чотири – тематичного. Так, розроблений Бібліотекою Конгресу спільно зі Службою національного бібліотечного обслуговування сліпих та інвалідів (NLS) мобільний додаток BARDMobile загальнобібліотечного виду забезпечує доступ до понад 65 тис. аудіо книг, журналів і нот.

Серед тематичних додатків, створених Бібліотекою Конгресу:

– NationalBookFestival 2015, що надає можливість ознайомитися з повним списком усіх подій у рамках фестивалю та місцями їхнього проведення, розкладом, картами, рейтингами та презентаціями, із враженнями та фото відвідувачів фестивалю;

– U. S. Constitution: AnalysisandInterpretation, що являє собою мобільну версію комплексного аналітичного юридичного трактату «Конституції Сполучених Штатів Америки: аналіз та інтерпретація», підготовленого фахівцями Дослідницької служби Конгресу США за дорученням Сенату Сполучених Штатів і виданого як сенатський документ № 112–9;

– CongressionalRecord (щоденне видання звітів Конгресу CongressionalRecord, доступне на IPAD, iPhone або IPodTouch);

– AesopforChildren – мобільний додаток інтерактивної книги для дітей, призначений для користування читачів будь-якого віку, що містить більше 140 ілюстрованих класичних байок, які супроводжуються інтерактивною анімацією.

Власні мобільні додатки мають також національні бібліотеки Франції, Іспанії, Австралії, Швейцарії, Південної Кореї, Сінгапуру, Колумбії та ін.

Так, додаток онлайн-бібліотеки Gallica надає доступ до цифрових колекцій Національної бібліотеки Франції (рис. 1). Безоплатно доступні кілька мільйонів документів: книги, буклети, журнали, рукописи, фотографії, гравюри, плакати, карти, ноти. Додаток уможливлює пошук усередині всіх оцифрованих колекцій. Кожен документ можна розглядати у всій його повноті, додавати до списку обраних, скачувати, передавати електронною поштою або поширювати через Facebook і Twitter.

Повний текст

Коментарі (3)

Гість
Цензор Нет
Работу могу оценить на твердую четверку. Работа хорошая, уникальность самой работы мы с коллегами оценили в 80%, статистику Вы берете с Корреспондента, за 2014 год, откуда они взяли данные - это вопрос, никто не указывает ни программы, ни данные, ни системы, открытые или закрытые, нет анализа по странам, есть обобщенность, нет факто и гарантий данных. Множество ссылок ведет на примерные данные, по самой работе, наш совет Вам - более детально внедрится в вопрос и дать пользователям полную своду и анализ, прежде, чем приступать к мобильным устройствам.
Гість
Андреева Виктория
Очень хорошая работа! Использую в своих работах ссылки на Вас
Гість
Пользователь
Работа имеет практическое значение. Важно улавливать особенности процессов.
Гість